Logga in

Fiskevatten

  • Alla medlemmar som löst sin medlemsavgift för året äger rätt att fiska på klubbens vatten. Medlemskortet(Sportfiskarnas) måste bäras vid fiske.
  • All nedskräpning av markerna kan medföra att vi ej får behålla dessa. Släng därför inte lina, krok och annat skräp i naturen.
  • Fiske får endast ske på följande sätt:

Fröjered: Spinnfiske, flugfiske och mete. Mete efter gädda med levande agn och isfiske med angeldon.

Djupasjön: Sommartid: spinnfiske, flugfiske och mete. Förbjudet att agna med levande fisk. Elmotor tillåtet, EJ BENSIN

Vintertid: Pimpel. Angelfiske förbjudet.

Karp skall återsättas.

Klubben har en båt i Djupasjön som får lånas för 50:-/dag för medlemmarna.Båten bokas via WhatsApp, kontakta Jerry Högbom, 073-2103259, för att läggas till i gruppen. Betalning görs genom swish

Fisklösen

Sommartid: spinnfiske, flugfiske och mete efter regnbåge, öring och gädda. Vintertid: Pimpel. Angelfiske förbjudet. All gädda skall tas upp. När du tagit vara på en fisk är fisket slut för dagen. Medlem med familjekort får endast ta tillvara på 1 fisk/dag, när denne fiskar själv annars 2 fiskar/dag där annan familjemedlem ska ha tagit den ena. ( Medlem kan köpa gästkort för 75:-(en ädelfisk per kort. Max två gästkort/medlem/dag ) . Kortköpare får information hur båten hyras för 50:-/dag. Flytring tillåten. Fångad fisk skall skrivas upp i liggare som finns på stugverandan. EJ elmotor eller bensin.

*********************************************************

  • Fiske med andra redskap kan medföra uteslutning ur klubben.

  • Respektive maka/make + barn under 12 år får fiska gratis i våra vatten i medlems sällskap.

  • Eld får ej göras upp efter 1 maj, om eldstad ej finns.

  • Speciellt fisketillstånd för annan än medlem kan endast ges av styrelsen eller styrelsens au.

  • Medlem kan lösa gästkort av kassören eller swishas 1234898201 för 40 kr/dygn gäller för Djupasjön och Fröjered.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.