Logga in

Styrelsen

Styrelsemedlemmar 2023

Ordförande Jerry Högbom

Sekreterare Andreas Gustavsson

Kassör Thor-Björn Ehn

Klubbmästare Claes Törneling

Klubbmästare Patrik Johansson

Ledamot Denny Karlsson

Ledamot Jan-Eric Törneling

Suppleant Martin Eriksson

Suppleant Jimmy Karlsson

Suppleant Kim Landberg

Styrelsemöte

Styrelsemöte hålls 1 gång/månad förutom juli. Ordinarie ledamöter + suppleanter kallas till dessa möten. Ordföranden kallar till mötet över supertext. Mötena hålls första tisdagen i månaden i klubblokalen. Supertext: Styrelsen Tärnan 71385 Ansvarig: Jerry Högbom

Styrelseprotokoll skickas ut till styrelsen + revisorer senast 1 vecka efter mötet.

Budgetmöte

Budgetmötet hålls en torsdag i november. Alla medlemmar kallas genom annons på hemsidan och på telefonsvararen.

Medlemsavgiften för kommande verksamhetsår beslutas.

Budgetmötesprotokoll skickas ut till styrelsen + revisorer senast 1 vecka efter mötet.

Klubbens preliminära tävlingsprogram för kommande år fastställs. Kan i nödfall ändras om en SM-tävling läggs in på redan upptaget datum.

Klubbens mötesdagar och andra verksamhetsdagar beslutas. Familjedag(boka sjö).

Dessa ligger till underlag för Tärnans klubbinfo/hemsida

Årsmöte

Årsmötet hålls i februari. Alla medlemmar kallas. En skriftlig kallelse skickas till medlem.

Årsmötesprotokoll skickas ut till styrelsen + revisorer senast 1 vecka efter mötet.

Prisutdelning för föregående årets tävlingar.

Revisorer 2023

Sören Rehn

Jan Törnqvist

Roger Gustavsson suppleant

Valberedning 2023

Christer Ax sammankallande

Krister Lindqvist

Kjell Johansson

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.