Logga in

Tärnan Tävlingsinformation Utg.8

TÄVLINGSINFORMATION

KLUBBTÄVLINGAR

KLUBBMÄSTERSKAP (KM)

hålls i pimpel, tradmete, int. mete och kustfiske.

Vid KM i pimpel samlas vi i klubbstugan Malmhult för samåkning till tävlingsplatsen. Tävlingen hålls mellan 10.00–14.00 med överenskommen utgångstid innan start.

Vid KM i tradmete samlas vi kl. 08.00 i klubbstugan Malmhult för samåkning till tävlingsplatsen. Tävlingstid 4 tim. Tävlingarna hålls i huvudsak på lördagar.

Vid KM i int mete och kustfiske skall föranmälan göras, och samåkning sker efter överenskommelse. Tävlingstiden är för int mete 4 tim och för kustfiske 5 tim Tävlingarna hålls i huvudsak på lördagar.

VANDRINGSPRISET (VP)

hålls i pimpel, tradmete, int mete och kustfiske.

Tävlingen i pimpel hålls på lördag med samling i klubbstugan Malmhult för samåkning till tävlingsplatsen. Tävlingen hålls mellan 10.00–14.00 med överenskommen utgångstid innan start.

Tävlingen i tradmete hålls på lördag med samling i klubbstugan Malmhult kl. 08.00 för samåkning till tävlingsplatsen. Tävlingstiden är 4 tim.

VP för kustfiske och int mete hålls samtidigt med KM-tävling.

Tävlingen om VP omfattar endast en klass för seniorer och veteraner och en för juniorer (upp till 19 år) dvs. alla tävlar mot alla oavsett kön. Den som får högsta sammanlagda vikt får en inteckning i vandringspriset samt ett miniatyrpris som får behållas. För att ta hem priset för evigt krävs 5 st inteckningar. Samtliga discipliner måste finnas i dessa fem. För att tävlingen skall räknas måste minst 5 deltagare starta (totalt i samtliga klasser). VP utgår till den som först uppnår ovan givna inteckningar, därefter skall nytt vandringspris upprättas.

KLASSINDELNING KM och VP. Dam och Herrklass med åldersfördelning enligt nedan.

Yngre Juniorer - 15 år

Äldre Juniorer 16 ? 19 år

Seniorer 20 - 60 år

Veteraner 61 - år

Det är tillåtet att tävla i en ”svårare” åldersklass, t ex en junior får tävla i seniorklassen. Detta måste då meddelas vid anmälan.

POÄNGJAKT

hålls i pimpel och tradmete.

Vid pimpel samlas vi lördagar i klubbstugan Malmhult för samåkning till tävlings-

platsen. Tävlingen hålls mellan 10.00–14.00 med överenskommen utgångstid innan start. Om möjligt genomförs 4 deltävlingar i pimpel, varav de 3 bästa resultaten räknas. Vid endast 3 genomförda pimpeltävlingar räknas de 2 bästa resultaten. Vid endast 2 genomförda tävlingar räknas bägge.

Vid tradmete samlas vi torsdagar kl 17.30 (preliminär tid beroende på datum/mörker) i klubbstugan Malmhult för samåkning till tävlingsplatsen. Tävlingstid 3 tim. 5 deltävlingar hålls, samtliga är förlagda till våren. Poängen från de 3 bästa tävlingsresultaten räknas.

Segraren i pimpel resp. tradmete erhåller 50 poäng, tvåan 49 poäng osv. Vid lika poäng vinner den deltagare som har högsta sammanlagda vikt på de tävlingar som räknas.

Klassindelning: Klass 1, 2 och junior (till och med 19 år).

STARTAVGIFTER

Startavgiften i alla klubbtävlingar är 50 kr. Juniorer deltar gratis.

PRISER

I KM utgår enbart pengapriser + en tavla i klubblokalen där pristagare omnämns. I juniorsklassen utdelas pris till samtliga deltagande.

I VP utgår pengapriser och miniatyrpris till segrarna i junior och seniorklassen + en tavla i klubblokalen där pristagare omnämns.

I Poängjakterna utgår varupriser till samtliga deltagande juniorer, till övriga enbart prispengar enligt prisplan med 100% utdelning.

SPORTFISKARNAS TÄVLINGSREGLER

gäller vid alla klubbtävlingar om inte annat meddelas. Undantag 1: i tradmete är det tillåtet att agna med deg. Undantag 2. Klassindelning på senior och veteransidan. Undantag 3. Elborr får användas av samtliga klasser i pimpel, dock måste batteriet vara avplockat vid in och utgång.

Tävlingskommittén avgör om en tävling måste ställas in t ex på grund av kyla, svag is eller åska. Lägsta temperatur på startplatsen för att tävling genomförs är -18 grader. Om samtliga närvarande går med på det kan starten senareläggas.

TELEFONSVARARE

Information och upplysningar om tävlingar lämnas på tfn-svarare: 0502-144 55.

ÖPPNA TÄVLINGAR

SVENSKT MÄSTERSKAP (SM)

hålls i pimpel, tradmete, int mete. Tävlingar hålls både individuellt och i lag. För att få delta i SM, måste man kvalificera sig på DM-tävlingar och vara medlem i Sportfiskarna.

DISTRIKTSMÄSTERSKAP (DM)

hålls i pimpel, tradmete, int mete och mormyska. Tävlingar hålls både individuellt och i lag. För att få delta i DM måste man vara medlem i Sportfiskarna.

ÖPPNA KLUBBTÄVLINGAR

Klubbarna i distriktet anordnar öppna tävlingar i pimpel, tradmete och int mete. Dessa hålls

i huvudsak på söndagar. Dock har klubbar rätt att samtidigt som egen klubbtävling genomförs lägga öppen tävling för övriga även på lördagar. För Tärnan beslutas detta av tävlingskommittén. På grund av isläget kan Tärnans tävlingar även läggas på söndagar ihop med annan öppen tävling även om detta inte är en strävan.

PRISER

Priser utgörs i allmänhet av kontantutbetalning i procent av startavgiften enl. särskild schablon.

SPORTFISKARNAS TÄVLINGSREGLER

Gäller vid öppna tävlingar. Startavgifter för ovanstående tävlingar varierar, men är oftast 100 kr för seniorer/veteraner och 40 kr för juniorer.

TELEFONSVARARE

Information och upplysningar om tävlingar lämnas på tfn-svarare: 0502-144 55.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.